Home Program Blog Kontakt Kulaté stoly

Registrujte se zdarma jednou z možností

EVENTBRITE.COM

Kulaté stoly a networking škol a firem

Téma: spolupráce škol a firem pro kvalitní stáže a praxe studentů a absolventů

Nejprve krátké shrnutí jak celá akce probíhala v minulém roce.

Moderátor nejprve nechal každého z účastníků kulatých stolů aby se v jedné minutě představil a řekl, s jaký cílem přišel. Poté podnítil debatu nad tématikou kvalitní praxe a jak ji realizovat pro studenty. Dalším bodem byla reálná ukázka příkladů, kdy spolupráce škol a firem funguje skvěle.

Ve druhé polovině šlo již o přímý networking, kde se zástupci škol i firem mohli osobně propojit za jasným účelem: navázání budoucí užitečné spolupráce pro obě strany.

Jak bude vše probíhat letos?

Setkání škol a firem, společně i se zajímavými osobnostmi z institucí a neziskového sektoru, proběhne obdobně. Novinkou je přidání několika přednášek pro Vás, účastníky kulatých stolů, před a po kulatém stolu samotném.

Pro účastníky kulatých stolů jsme tedy letos připravili vlastní program a to na 13. 4. 2018.

Program dne:

 • 9:00 Registrace účastníků
 • 9:30 Přednáška - Moderní technologie ve výuce (Jiří Sissak)
 • 10:30 Občerstvení
 • 10:45 Začátek kulatého stolu - každý se stručně představí, bude následovat řízená diskuze
 • 11:15 Networking mezi školami a firmami - řízený
 • 13:30 Networking mezi školami a firmami - volný
 • 14:15 Druhá přednáška-GDPR pro školy od právnické kanceláre E-legal
 • 15:30 Slavnostní ukončení akce
 • Naše cíle

  My, organizátoři barcampu, z praxe vnímáme, že umožnit toto setkání, bylo opravdu důležité a budeme moc rádi, pokud nám v našem snažení u dalšího ročníku pomůžete.

  Kontakt pro školy a instituce, které se chtějí účastnit:

  Jakub Řezníček reznicek.barcamp@gmail.com

  Akce se koná ve spolupráci s Českou Středoškolskou Unií, která se tématice kvalitních praxí a stáží aktivně věnuje.

  Akce proběhne v pátek 13. 4. 2018 v budově Microsoft Praha. Více informací přihlášeným účastníkům předají naši organizátoři.